กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 
" > บทความ >> สำรวจพบสัญญาณไอคิวเด็กไทยอันตราย
08 Dec 2010
      นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเรื่อง "สมองเด็กไทย...รอไม่ไหวแล้ว"ว่า ผลสำรวจไอคิวเด็กไทยปี 2552 อยู่ที่ 91 จุด ขณะที่มาตรฐานสากลอยู่ที่ 90-110 จุด ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับประเทศไทย
     ทั้ง นี้ กรมสุขภาพจิต เตรียมสำรวจไอคิวเด็กไทยระดับประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 92,000 คน ระหว่างวันที่ 13-24 ธันวาคมนี้ ผ่านแบบทดสอบ SPM Pararell ที่ เป็นแบบสอบถามความถนัด โดยไม่ใช้ภาษา ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในเดือนมกราคม 2554 เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาไอคิวของเด็กไทยที่ต่ำลง โดยจะวิเคราะห์ลงลึกในรายภาคว่า จะแก้ปัญหาอย่างไร
     ทั้ง นี้เบื้องต้นให้ทุกโรงพยาบาลเสริมไอโอดีน ผสมเหล็ก และโฟเลต แก่หญิงตั้งครรภ์ทุกคน รวมทั้งออกกฎหมายเพิ่มไอโอดีนในเกลือ น้ำปลาและซอสปรุงรส ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมนี้