กิจกรรมภาคพลเมือง

กิจกรรมภาคพลเมือง

ความรู้เชิงวิชาการ

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

ความรู้เชิงประสบการณ์

ความรู้เชิงประสบการณ์
 

เครือข่ายศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายสร้างสำนึกพลเมือง

แสดงและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ การเมืองการปกครองเพื่อให้บริการ ทางวิชาการ

เครือข่ายเยาวชน

รายละเอียดเยาวชน

เครือข่ายภาคประชาสังคม

รายละเอียดภาคประชาสัมคม
 

แบบทดสอบวัดสำนึกพลเมืองในตัวคุณ

แบบทดสอบวัดสำนึกพลเมืองในตัวคุณ

Your Details


ส่วนที่สอง : วัดความรู้ความเข้าใจที่มีต่อการเมืองภาคพลเมือง

1) ท่านคิดว่าพลเมืองคือใคร
2) พลเมืองมีความสำคัญอย่างไร
3) ลักษณะของพลเมืองที่ดีเป็นอย่างไร
ส่วนที่สาม : วัดทัศนคติที่มีต่อการเมืองภาคพลเมือง

4) ท่านเข้าใจคำว่าพลเมืองหรือไม่5) ท่านคิดว่าพลเมืองก็คือประชาชน6) ท่านคิดว่าคนเราก็ทำเพื่อตนเองทั้งนั้น7) ท่านคิดว่านักการเมืองคอรัปชั่นเล็กน้อยไม่เป็นไร8) หากพบเห็นผู้กระทำผิดท่านจะปล่อยไปเพราะ ไม่อยากไปสถานีตำรวจ9) เมื่อท่านพบไฟแดงแต่ไม่มีรถวิ่งสวนท่านจะฝ่าไฟแดงไป10) ท่านสูบบุหรี่ได้แม้แต่เมื่ออยู่ต่อหน้าลูก11) หากถังขยะอยู่ไกลท่านจะทิ้งขยะลงข้างทางแทนส่วนที่สี่ : วัดสำนึกพลเมือง

12) หากมีการประชุมเวลา 8 โมง ท่าจะทำเช่นใด
13) หากท่านพบผู้ประสบอุบัติเหตุท่านจะทำเช่นใด
14) หากท่านพบผู้ที่กำลังทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางท่านจะทำอย่างไร